Kalite Politikamız

Corlu-tesisat'ın uyguladığı Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve optimum dokümantasyon ve iletişim prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımları kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile bütünleştirilmiştir:
1- Mevcut ve gelecekteki işverenlerin ihtiyaçlarını anlamak, onların gereksinimlerini karşılamak ve beklentilerinin de üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,

2- Ortak hedefleri tespit etmek suretiyle Şirket vizyonu oluşturmaya liderlik ederek, Şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla ve ekip çalışması halinde dahil olabilecekleri çalışma ve iletişim ortamı yaratmak ve bu ortamı devamlı kılmak,

3- Corlu-tesisat çalışanlarının, tüm seviyelerde, corlu-tesisat organizasyonun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmasını ve tam katılımını sağlayarak yeteneklerinin Corlu-tesisat’ın kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak,

4- Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları birbirlerini tamamlayan süreçler bütünü halinde yönetmek,

5- Birbiri ile ilişkili süreçleri, corlu-tesisat’ın, kalite hedeflerine ulaşma etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,

6- Corlu-tesisat’ın genel performansının devamlı geliştirilmesi vizyonu paralelinde corlu-tesisat organizasyonunu devamlı ve etkin bir şekilde sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

7- Ortak değer yaratarak Şirket hedeflerine ulaşabilmek için, projelerinde görev verilen tedarikçiler ve taşeronlar ile karşılıklı fayda ve ilke bütünlüğü sağlayabilecek ilişkiler kurmak.